Normaal gesproken worden bevroren reisgelden (de zo genoemde corona-voucher) uitgesloten van vergoeding. Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden m.b.t. het corona-virus staat de SGVR garant voor de bevroren reisgelden voortkomende uit onvermijdelijke annuleringen door de reisorganisatie n.a.v. de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent concreet dat in het geval van financieel onvermogen de bevroren reissom wordt vergoed door de SGVR.