Wat is de SGVR?

SGVR staat voor Stichting Garantiefonds Veenstra Reizen en is opgericht in 1988. Het is een non-profit organisatie met als doel om reizigers te beschermen tegen faillissementen.

Voor wie komt de SGVR in actie?

SGVR garantiefonds komt in actie voor reizigers wanneer de reisorganisator in een financieel onvermogen komt. Voor de reizigers wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder te worden zorg gedragen voor de terugreis.

Komt de SGVR ook in actie voor scholen, bedrijven en instellingen?

SGVR garantiefonds komt ook in actie voor scholen, bedrijven en instellingen die een pakketreis hebben geboekt bij de reisorganisator wanneer deze in een financieel onvermogen komt.

Extra garantie i.v.m. het corona-virus

Normaal gesproken worden bevroren reisgelden (de zo genoemde corona-voucher) uitgesloten van vergoeding. Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden m.b.t. het corona-virus staat de SGVR garant voor de bevroren reisgelden voortkomende uit onvermijdelijke annuleringen door de reisorganisatie n.a.v. de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent concreet dat in het geval van financieel onvermogen de bevroren reissom wordt vergoed door de SGVR.

Een reiziger heeft een klacht over een reisorganisatie. Kan de reiziger daarvoor bij SGVR terecht?

Nee, SGVR garantiefonds behandelt geen klachten van reizigers. Voor de behandeling van de klacht dient de reiziger bij de reisorganisatie of de daarvoor bestemde instanties te zijn.

Wat is de wettelijke Garantieregeling?

De garantieregeling die geldt voor een pakketreis is omschreven in wetsartikel 7:512 BW en luidt als volgt:
De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.

Wat is een pakketreis?

Een pakketreis is een overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
– Vervoer.
– Verblijf.
een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.

Wat is de garantieregeling van SGVR?

Bent u benieuwd wat onze garantie precies inhoudt en welke dekking SGVR geeft aan reizigers? De antwoorden op deze vragen leest u in onze Garantieregeling.